Icon-wolken1

Missie

 

Door 24 uur per dag en 7 dagen per week te wonen en te werken in het jaar 1830 worden medewerkers en bezoekers meegenomen naar een moment in de geschiedenis waar zij rust en hard werken kunnen ervaren. Wellicht zullen zij hierdoor anders gaan denken over de geschiedenis, het heden en de toekomst. Doelen van het project zijn:

  • mensen maken kennis met het wonen en werken op een boerderij in 1830 in Nederland en daarmee met een deel van de eigen geschiedenis;
  • praktiseren van (wat nu genoemd wordt) ambachtelijke werkzaamheden in en rondom het huis en het land;
  • kennisoverdracht en belevingservaring;
  • bijdragen aan het bekend maken van regionaal cultureel erfgoed;
  • vanuit historisch perspectief, onderzoek plegen naar verbeteringen voor de toekomst.

Het project is zo ontwikkeld dat het een breed publiek aanspreekt. Het project is laagdrempelig, toegankelijk en bestemd voor iedereen.

Icon-huis1

VISIE

 

Door De Groene IJsselvallei kijken mensen in de geschiedenis en komen in aanraking met vaardigheden en kennis die men rond 1830 in Nederland bezat. De Groene IJsselvallei behoudt vaardigheden die hun nut hebben bewezen voor toekomstige generaties. Daarnaast geeft de Groene IJsselvallei mensen de keuze om deze vaardigheden en kennis mee te nemen naar het hier en nu om zo een duurzamere omgang te realiseren met de natuur en omgeving. Door De Groene IJsselvallei worden mensen meer bewust van hun ecologische voetafdruk. Het project verbindt het verleden met de toekomst. De Groene IJsselvallei is een project dat ook in de toekomst mensen zal blijven uitdagen om natuur en cultuur in evenwicht te brengen en te houden.

Icon-boom1

WAT IS

 

De Groene IJsselvallei is een historische locatie waar continu (24 uur per dag, 7 dagen in de week) gewoond en gewerkt wordt aansluitend bij de geschiedenis van dat gebied en de seizoenen. Deze dagelijkse activiteiten en bewoning kunnen worden bezichtigd, maar u kunt vooral ook deelnemen aan deze activiteiten.

Een belangrijk gevolg van bovenstaande activiteiten is dat het wonen en werken een opbrengst tot gevolg heeft. Het bewerken van het land brengt groente en fruit voort en het houden van kleinvee levert producten op. Een boerderij uit die tijd bracht diverse producten (direct van het land, als ook verwerkt) voort die, naast het gebruik voor eigen consumptie, ook verkocht werd of geruild met anderen. Dit is nog steeds een goed middel om samenwerking te creëren met lokale en regionale ondernemers en daarmee een verbinding met de 21e eeuw. Sterker nog, het lijkt een steeds beter middel te worden in een maatschappij waarin de vraag naar duurzaamheid en kleinschaligheid groter en groter wordt. De consument wil meer en meer weten waar zijn producten vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd.

Daarnaast is De Groene IJsselvallei een plaats waar u tot rust komt. Die u even aandoet voor een historische versnapering of waar u wat langer blijft en meewerkt.

Icon-boom2

WAAROM HET JAAR 1830

 

Er zijn twee belangrijke redenen waarom wij kiezen voor deze periode.

Ten eerste verbindt deze periode het oude met het nieuwe. Er werden steeds meer nieuwe landbewerking- en verwerkingsmachines en ondersteuningsmethoden van voedselproductie uitgevonden. Het handwerk werd meer en meer vervangen door machines. Wanneer er voldoende geld was, maakten sommige boeren daar gebruik van. Anderen hadden of dit geld niet of vonden de wijze waarop er gewerkt werd op de boerderij – vaak al generaties lang- prima. “Zo doen wij dat nu eenmaal”. De industrialisering heeft veel zwaar handwerk overgenomen, maar is ook doorgeschoten. Het bewerken van het land, maar ook het runnen van een huishouden is volkomen afhankelijk geworden van fossiele brandstof. Een bron die in de toekomst niet toereikend zal zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Om nog maar niet te spreken van alle chemische ‘behandelingen’ waaraan we onze gewassen en dieren tegenwoordig blootstellen. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet altijd gelijk aan vooruitgang. Zeker op de langere termijn. We hebben ‘het kind met het badwater weggegooid’. Leven en werken volgens oude beproefde wijsheden en bewerkingsmethoden kunnen aanknopingspunten geven voor de toekomst.

De tweede reden is dat velen van de generaties die nu leven zich nog verbonden voelen of zich kunnen verbinden met dit tijdperk. En daarmee wordt het ook sneller voorstelbaar en vertrouwd. Kijk en luister, door hieronder de link te volgen.

Icon-wolken1

MARIEKE SOETEBIER ‘Authentieke Communicatie & Levende Geschiedenis’

 

Marieke Soetebier is een bedrijf dat tientallen jaren ervaring heeft in het ontwikkelen en uitvoeren van historische activiteiten, ambachten, personages, toneel en historische evenementen. De beide eigenaren zijn ook de bedenkers van De Groene IJsselvallei. Het moge duidelijk zijn dat zij aan het project hun volledige steun verlenen.

Icon-struik1

STICHTING GELDERSE GESCHIEDENIS

 

Stichting Gelderse Geschiedenis is begin 2013 opgericht om de geschiedenis van Gelderland onder de aandacht te brengen en te houden. De Stichting Gelderse Geschiedenis is een onafhankelijke stichting met ANBI status. Zij heeft als belangrijkste doel de kennis van en interesse in de Gelderse geschiedenis te bevorderen, te verlevendigen en deze toegankelijk te maken voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Zo wil de stichting graag een bijdrage leveren aan het behouden en uitdragen van de maatschappelijke en culturele betekenis en waarde van de Gelderse Geschiedenis. Met steun aan De Groene IJsselvallellei wil de stichting stimuleren dat de geschiedenis van onze voorouders op unieke wijze, letterlijk tot leven komt!

Icon-wolken1

INITIATIEFGROEP

 

In het voorjaar van 2014 is er een initiatiefgroep in het leven geroepen. Deze groep wordt gevormd door mensen die ieder met zijn/ haar eigen expertise, ervaring en passie mee wil werken aan de totstandkoming van De Groene IJsselvallei. De groep wordt gevormd door 7 personen en een onafhankelijk voorzitter. Zij komen een aantal maal per jaar bij elkaar.

Icon-huis1

DAGELIJKSE LEIDING

 

De dagelijkse leiding van het project is in handen van Marian Hartelo en Martijn van Eijk. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt. Klik hier voor contact.