Naast de verantwoordelijken, zoals genoemd bij ‘organisatie’, zijn vele helpende handen welkom en nodig op De Groene IJsselvallei.
Hier onder wordt beschreven op welke manieren dat kan.

 

Icon-huis1

VRIJWILLIGERS

 

Het concept waarvoor de Groene IJsselvallei staat, treft men nergens aan in Nederland of zelfs Europa, voor zover ons bekend. Slechts in Engeland bouwt vanaf 1987 een groep re-enactors succesvol aan een verzameling van huizen en een gemeenschap gesitueerd in het begin van de 17e eeuw. De BBC heeft hier jaren later (2003/2004) een 12-delige serie over gemaakt. Belangrijk gegeven van dit Engelse initiatief, en daarmee onderscheidend van de Groene IJsselvallei, is dat het voornamelijk door en voor re-enactors is ontstaan en behouden. De Groene IJsselvallei wil samenwerking met actoren uit de 21e eeuw en plaats bieden aan toeristen, geschiedenisliefhebbers, re-enactors, belangstellenden voor duurzaamheid en educatie, scholieren, bedrijven, lokale en regionale bevolking, middenstand en onderzoekers.

Zo’n groot en uniek project kan alleen slagen als er vele handen meewerken. Hoe vaak krijgt u de kans om daadwerkelijk te ervaren hoe onze voorouders geleefd hebben? Boter te karnen, fruit te oogsten en op authentieke wijze te verwerken en in te maken, het land te bewerken zonder kunstmatige ingrepen of de koe te melken? De Groene IJsselvallei biedt u deze kans!

Maar ook hedendaagse activiteiten zoals het ontwikkelen en uitvoeren van een PR plan zijn belangrijke werkzaamheden waarbij we hulp kunnen gebruiken.

Omdat we dringend op zoek zijn naar een geschikte locatie wordt er op dit moment veel tijd gestoken in het bewerkstelligen van een plaats waar gewoond en gewerkt kan worden in 1830. We werken heel hard om de voorwaarden voor elkaar te krijgen. Mocht u ons hierbij willen helpen om over enige tijd trots terug kunnen kijken op dat ook ú aan de wieg hebt gestaan van dit geweldige en unieke project neem dan contact met ons op.

Maar ook als u denkt straks mee te willen doen op locatie kunt u nu al contact met ons opnemen. Wij geven u graag meer informatie en zodra het project van start gaat, nemen wij contact met u op.

Icon-boom2

RE-ENACTORS

 

De Groene IJsselvallei betekent een unieke reis terug in de tijd. Terug naar de 19e eeuw, maar wel met een verbinding naar het hier en nu, de 21e eeuw.

Een landelijk gesitueerde locatie waar gewoond en gewerkt wordt zoals men dat in 1830 in de IJsselvallei zou hebben aangetroffen. Met de middelen en materialen die toen voor handen waren. Van het aanplanten van gewassen, bouwwerkzaamheden, kookwerkzaamheden, (ver) bouwen, tot het verzorgen en onderhouden van huis en haard. Dat spreekt een re-enactor zeker aan!

Op relatief kleine schaal is het mogelijk te leven en te werken met de bewoners van De Groene IJsselvallei. Gehuld in historische kleding werkt u één of meerdere dagen mee. Hier tegenover staat dat -naast de unieke ervaring en leermomenten- u kost en inwoning krijgt voor uw inzet. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn neem dan contact (mail link, zoals eerder genoemd) met ons op.

Icon-wolken1

VACATURE

 

Stagiaire Marketing Communicatie